Wie zijn wij?
Albert en Ingrid: een gedurfde combinatie en juist daarom interessant. In de gedachte dat verschillen er mogen zijn ondersteunen ze elkaar in de meest uiteenlopende vraagstukken. Albert en Ingrid werken samen vanuit Bureau Zandbergen en hebben eveneens samen de Stichting Vaart in Zorg opgericht.

Ingrid Zandbergen is mediator en klassiek opgeleid in de HRM. Ze heeft kennis van zaken en heeft tijdens haar loopbaan veel ervaring opgedaan met organisatie inrichtingsvraagstukken. Bij haar staat steeds de vraag centraal waartoe een organisatie in essentie bestaat en hoe deze zich in wisselwerking met de omgeving door kan ontwikkelen. Van buiten naar binnen organiseren is haar kwaliteit wat ze al bij verschillende dienstverlenende organisaties heeft laten zien. Ingrid heeft een directe stijl van begeleiden, ze is wars van academische taal en combineert denken aan handelen in wisselend en hoog tempo. Ze is dienstbaar en vooral sociaal georiënteerd op mensen. Ze heeft oog voor wat mensen nodig hebben en weet ook dat mensen alleen echt geholpen kunnen worden als ze repertoire aangereikt krijgen waarmee de toestand waarvan zij onderdeel uitmaken ook verder geholpen wordt.

Albert Scheer heeft een lange loopbaan als zelfstandig zorgconsulent bij complexe vraagstukken doorlopen. Hij heeft zijn expertise opgedaan bij veel verschillende zorgorganisaties door het hele land. Van huis uit is hij academisch opgeleid historicus en is gewend waar te nemen vanuit de perceptie dat een toestand altijd is ontstaan vanuit een ontwikkeling. Welke invloeden er zijn of zijn geweest, dat je daarbij ook weet dat je niet alles kunt zien en dat er ook andere mogelijkheden zijn. Een indringende stijl van begeleiden en doceren zijn kenmerken die iedereen die met hem te maken heeft gehad onmiddellijk herkend. Hij helpt bij het laten zien van wat je voorheen niet zag, wat je daar mee kunt en welk repertoire daarvoor nodig is. Bij zorgorganisaties heeft hij gezien dat deze vaak naar binnen gekeerd zijn geraakt en niet meer afstemmen op wat er buiten gebeurd. Hij heeft effectief geholpen bij het ontwikkelen van samenwerkingsprogramma’s voor verschillende vormen van organiseren bijvoorbeeld als het gaat over problemen in een wijk of stad.