Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Overons

Wie zijn wij? 

Albert en Ingrid: een gedurfde combinatie en juist daarom interessant. In de gedachte dat verschillen er mogen zijn ondersteunen ze elkaar in de meest uiteenlopende vraagstukken. Albert en Ingrid werken samen vanuit Bureau Zandbergen en hebben eveneens samen de Stichting Vaartzicht opgericht.

Ingrid Zandbergen is mediator en klassiek opgeleid in de HRM. Ze heeft kennis van zaken en heeft tijdens haar loopbaan veel ervaring opgedaan met organisatie inrichtingsvraagstukken. Bij haar staat steeds de vraag centraal waartoe een organisatie in essentie bestaat en hoe deze zich in wisselwerking met de omgeving door kan ontwikkelen. Van buiten naar binnen organiseren is haar kwaliteit wat ze al bij verschillende dienstverlenende organisaties heeft laten zien. Ingrid heeft een directe stijl van begeleiden, ze is wars van academische taal en combineert denken aan handelen in wisselend en hoog tempo. Ze is dienstbaar en vooral sociaal georiënteerd op mensen. Ze heeft oog voor wat mensen nodig hebben en weet ook dat mensen alleen echt geholpen kunnen worden als ze repertoire aangereikt krijgen waarmee de toestand waarvan zij onderdeel uitmaken ook verder geholpen wordt.

hoe werkt mediation


Mediation

Mediation

Een situatie waarin een conflict kan ontstaan, omdat we anders betekenis geven aan wat we zien, wat we meemaken. Tijdens de bemiddeling gaan we samen op zoek naar wat de ander beweegt. We gaan onderzoeken waar de verschillen zitten en waar we overeenkomsten hebben. Tijdens de mediation proberen we elkaar te laten zien wat je daarvoor niet zag om zo tot een overeenstemming te komen. Als mediator breng ik de communicatie weer op gang, begeleid ik de gesprekken en zorg ik voor de juiste procedure.

Dit vraagt van beide partijen commitment en lef. De commitment om daadwerkelijk op zoek te gaan naar wat de ander beweegt en daarbij een oplossing te vinden. Het lef om aan tafel te komen zitten en je kwetsbaarheid, boosheid en verdriet mee te nemen aan tafel.

hoe werkt mediation


Hoewerkt mediation?

Mediation is een proces dat bestaat uit één of meerdere gesprekken. Het mediationproces verloopt via een structuur, een vast patroon dat de mediator goed bewaakt. De mediator faciliteert betrokkenen zelf hun conflict op te lossen.

Aanvang van het mediationproces
De mediaton begint met het ondertekenen van een mediationovereenkomst. In deze overeenkomst spreken de deelnemers in de mediation met elkaar af dat zij zich zullen inspannen om de mediation te laten slagen. Daarin is ook afgesproken dat alles wat tijdens de mediation naar voren komt absoluut vertrouwelijk blijft.

hoe werkt mediation

Specialisatie

Onze specialisaties

Onzespecialisaties

Het inschakelen van een mediator wordt steeds vaker gedaan. Niet verwonderlijk, want vaak kunnen conflicten, geschillen en echtscheidingen opgelost worden zonder dat er een dure juridische procedure aan te pas hoeft te komen.
De belangrijkste voordelen zijn dan ook:

  • Mediation is goedkoper dan een juridische procedure;
  • Oplossingsgericht, deelnemers kunnen eigen oplossingen voordragen;
  • Conflicten worden sneller opgelost in vergelijking tot een rechtzaak;
  • Informele benadering en minder stressvol;
  • Constructieve oplossing met goede beëindiging of behoud van de relatie.

Bij Ingrid kun je onder andere terecht voor arbeid- en organisatiemediation, exitmediation, mediation bij ziekte en re-integratie, familiekwesties, scheidingbemiddeling en burenruzies. Ingrid werkt nauw samen met advocate Maaike Holthinrichs.

hoe werkt mediation


HROrganisatie advies

Op zoek gaan naar de betekenis (missie) van je organisatie. Wat was ook alweer de bedoeling? Waartoe bestaat deze organisatie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet je als het ware van ‘buiten’ naar ‘binnen’ denken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We leven in een wereld die bol staat van processen, regels en systemen. Onbewust worden deze processen en systemen het doel om de organisatie draaiende te houden. De westerse wereld wordt steeds rationeler. Denken voert de boventoon en wat er wordt bedacht, wordt voor alle volledigheid in procedures en beleid weggezet, of te wel bureaucratie. Daarmee zeggen we niet dat systemen niet nodig zijn. Het gaat erom dat systemen niet leidend zijn maar ondersteunend aan dat wat je als organisatie als ambitie hebt.

hoe werkt mediation

HR organisatie advies

Eenpersoon om te vertrouwen

De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen binnen een organisatie en kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Verder kan je er terecht bij vermoeden van een misstand. Tevens is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij het niet lukt een oplossing te vinden. Uitgangspunt hierbij is dat problemen in principe via de leidinggevende, eventueel ondersteund door de HR adviseur, opgelost moeten worden.

Veel gedragingen of gedachten zijn vaak minder ‘gek’ dan men eerste instantie denkt. Veel gedachten, opvattingen of meningen zijn vaak gelijk aan die van anderen zonder dat we ons dat bewust zijn. Bij Bureau Zandbergen kun je bij je vertrouwenspersoon je verhaal kwijt, je hart luchten en gaan we samen ontdekken of je er iets aan wil doen en wat je er aan kunt of wilt doen. Het woord “vertrouwenspersoon” zegt het al: het gesprek is ten alle tijden vertrouwelijk!

hoe werkt mediation

vertrouwenspersoon

Geen producten in je winkelmand.