Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Mediationzieke werknemer en re-integratie


zieke medewerkers
Niemand vindt het fijn om met ziekteverzuim te maken te hebben. De medewerker niet omdat hij of zij op het werk niet kan presteren. Bovendien betekent de afwezigheid dat collega’s het werk moeten overnemen. Dat levert extra (werk)druk op. Voor de werkgever brengt arbeidsgerelateerd ziekteverzuim tevens veel zorgen met zich mee. Wat is er aan de hand? Wanneer is de werknemer weer inzetbaar? Wat gaat dit kosten? Hoe moet het verder met het werk en de arbeidsrelatie?

Vaak is het onzeker wanneer betrokkene weer terug kan keren, re-integreren in het werk. De organisatie, de werkgever en de zieke werknemer zelf hebben er belang bij om duidelijkheid te krijgen. Uit ervaring is gebleken dat het goed is om snel actie te ondernemen. Mediation bij zieke werknemer biedt uitkomst bij re-integratie van de medewerker. Mediation helpt medewerker en werkgever verder.

Wet verbetering poortwachter
De Wet verbetering poortwachter geeft regels over ziekteverzuim en re-integratie. In deze wet zijn de rechten en plichten van werknemer en werkgever aangescherpt. De wet verplicht deelnemers om in het eerste jaar bij dreigend langdurig ziekteverzuim zo vroeg mogelijk in te grijpen. Beide deelnemers dragen daarbij een belangrijke verantwoordelijkheid. Als zij niet meewerken aan herstel en re-integratie kan dat ingrijpende gevolgen hebben, bijvoorbeeld voor de loondoorbetaling van werknemer. Ook kan de werkgever gesanctioneerd worden door het UWV. Het is dus noodzakelijk voor beide deelnemers om aantoonbaar inspanningen te leveren.

Na de melding van het ziekteverzuim gaat de bedrijfsarts in gesprek over de reden en achtergrond van de ziekmelding. Zo probeert hij tot een goede diagnose van het ziekteverzuim te komen. Als bij de analyse blijkt dat de aanleiding voor het ziekteverzuim arbeid gerelateerd is, wordt steeds meer verwezen naar Mediation. Mediation is bij arbeid gerelateerd ziekteverzuim een goede methode om dit bespreekbaar te maken en (samen) te werken aan snelle, prettige en soepele re-integratie.

De manier waarop Ingrid haar mediation invult werkt omdat conflicterende deelnemers vrijwillig en op basis van absolute vertrouwelijkheid hun conflict bespreken. Bovendien zijn de deelnemers actief verantwoordelijk voor het conflict. Zij blijven ‘de baas’ over hun conflict en bepalen zelf de oplossing die voor hen bevredigend en acceptabel is. Daardoor voelen zij zich ook sterk verbonden aan een bereikte oplossing. De ervaring leert dat onder begeleiding van een mediator gemakkelijker met elkaar over problemen en tegenstellingen gesproken kan worden. Ingrid helpt de deelnemers om stappen te zetten die nodig zijn om de onderlinge verhoudingen te verbeteren. Het vinden van passende oplossingen is het bijna vanzelfsprekende gevolg. De afspraken worden aan het slot van de mediation vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst.


Geen producten in je winkelmand.