Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

(HR)Organisatie advies


HR organisatie advies
Op zoek gaan naar de betekenis (missie) van je organisatie. Wat was ook alweer de essentie? Waartoe bestaat deze organisatie? Om deze vragen te kunnen beantwoorden moet je als het ware van ‘buiten’ naar ‘binnen’ denken. Dat is gemakkelijker gezegd dan gedaan. We leven in een wereld die bol staat van processen, regels en systemen aan de binnenkant van de organisatie . Onbewust worden deze processen en systemen het doel om de organisatie draaiende te houden. De westerse wereld wordt steeds rationeler. Denken voert de boventoon en wat er wordt bedacht, wordt voor alle volledigheid in procedures en beleid weggezet, of te wel bureaucratie. Daarmee zeggen we niet dat systemen niet nodig zijn. Het gaat erom dat systemen niet leidend zijn maar ondersteunend aan dat wat je als organisatie als ambitie hebt.

Medewerkers zijn de spil van iedere organisatie. Zonder de klanten en de medewerkers is het hebben van een organisatie en een doelstelling zinloos. Samen met hen is het hebben van een collectieve ambitie een realistische manier om de context leidend te laten zijn.

Is een organisatie maakbaar?
Een organisatie is een verzameling mensen die besloten hebben een organisatie te zijn en als die mensen een collectieve ambitie hebben waardoor zij hun handelen laten leiden, dan is de organisatie maakbaar. (Weggeman, 2014)

Bureau Zandbergen gaat samen met jou of jullie op zoek naar een collectieve ambitie en geven we woorden aan wat je als organisatie wilt bereiken. Hiervoor is handelingsruimte en vertrouwen nodig. De expertise van Bureau Zandbergen zit in kleinschalige organisaties die op een informele manier met elkaar samenwerken.

Op deze website staat een verhaal over, wat nu precies een wijze leider is. De kenmerken die in dit verhaal genoemd worden zijn voor Bureau Zandbergen een leidraad om te kunnen adviseren en te ondersteunen om een organisatie verder te helpen met hun ontwikkeling.