Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Scheidingsbemiddelaar


Je dacht dat het je nooit zou overkomen, maar toch wil jij of je partner nu scheiden. Waar moet je rekening mee houden, wat moet je regelen en wat zijn de mogelijkheden? Er is veel mogelijk echter als de emoties hoog oplopen zal er van een respectvolle scheiding weinig overblijven. Een scheiding is geen conflict. Er bestaat de mogelijkheid om verder met elkaar te gaan. Soms hoef je elkaar niet los te laten maar leer je elkaar anders vast houden, bijvoorbeeld als er kinderen betrokken zijn.
Naast de emotionele kant van de scheiding heeft Ingrid als scheidingsbemiddelaar specialistische kennis van familierecht, van juridische en financiële aspecten van scheiden. Ingrid is de onpartijdige derde die professionele hulp biedt aan jullie om gezamenlijk de scheiding te regelen. Zij neemt geen beslissingen, dat doen jullie zelf. De scheidingsbemiddeling wordt afgesloten met de ondertekening van het scheidingsconvenant.

Aantal gesprekken
Tijdens de scheidingsbemiddeling bespreken we de emotionele kant van de scheiding, de juridische en financiële aspecten en het ouderschapsplan als je kinderen hebt. De bemiddeling start meestal met veel aandacht voor de emotionele kant van het scheiden, het op zoek gaan naar de ander zijn belangen en betekenis geven aan hoe ieder de scheiding beleeft. Dit is belangrijk om te voorkomen dat het de financiële afwikkeling van de scheiding en het ‘na-huwelijk’ negatief beïnvloedt. Het scheidingsconvenant wordt pas opgesteld als jullie het overal over eens zijn. Over het algemeen zijn 3 of 4 gesprekken voldoende om tot een convenant te komen.
Na ondertekening van het scheidingsconvenant zorgt Ingrid ervoor dat het convenant juridisch gecheckt wordt door advocate Maaike Holthinrichs. Maaike dient het verzoek in bij de rechtbank.

Op een rijtje:

 • Jullie hebben de oplossingen zelf in de hand.
 • Het proces verloopt meestal relatief snel en goedkoop.
 • Er zijn geen verliezers.
 • De kinderen hebben minder last van de scheiding.

Ouderschapsplan
Het ouderschapsplan is een verplichte regeling waarin ouders, die uit elkaar gaan, afspraken vastleggen over hun minderjarige kinderen. Het maakt hierbij niet uit of de ouders getrouwd zijn, een geregistreerd partnerschap hebben of samenwonen. Alleen ouders die samenwonen, maar geen gezamenlijk ouderlijk gezag over hun kinderen hebben, zijn niet verplicht een ouderschapsplan op te stellen. Ook in deze gevallen is het zeer raadzaam een ouderschapsplan op te stellen in het belang van de kinderen.
Het is belangrijk om het ouderschapsplan te zien als een intentieverklaring tussen de ouders, hierin leg je als ouders de grote lijnen vast en bespreken ouders hoe ze over bepaalde onderwerpen denken en zich naar elkaar zullen gedragen. Het ouderschapsplan voorkomt helaas geen onenigheden, juist daarom is het zo belangrijk om het ouderschapsplan (half)jaarlijks gezamenlijk te evalueren en de eventuele twistpunten opnieuw te bespreken.

Inhoud ouderschapsplan
Ouders mogen zelf invulling geven aan het ouderschapsplan, de volgende afspraken zijn wettelijk verplicht erin te worden opgenomen:

 • hoe de ouders de zorg- en opvoedingstaken verdelen of het recht en de verplichting tot omgang met de kinderen regelen;
 • hoe de ouders elkaar informatie geven over hun minderjarige kinderen;
 • de kosten van de verzorging en opvoeding van hun minderjarige kinderen (kinderalimentatie).

Overige onderwerpen waaraan gedacht kan worden:

 • belangen van ouderschap
 • normen en waarden
 • respectvol ouderschap
 • verdeling vakanties en feestdagen
 • sport en spel keuze
 • medische verzorging
 • verhuizen
 • contact met grootouders
 • introductie nieuwe partners

Ook het ouderschapsplan wordt door advocate Maaike Holthinrichs doorgenomen op eventuele juridische aspecten.


Geen producten in je winkelmand.