Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

StichtingKleren van de Keizer


Stichting kleren van de keizer
De Stichting kleren van de keizer is nog een jonge stichting die mensen helpt om patronen bij jezelf, patronen bij organiseren te herkennen. Je krijgt nieuwe beelden aangereikt en gaat steeds beter begrijpen wat er om je heen gebeurt. In deze tijd word je steeds nadrukkelijker uitgenodigd om met jezelf bezig te zijn. Dat heeft zo’n vorm aangenomen dat we vaak niet meer zien wat voor de hand ligt; we bewonderen de keizer om zijn mooie kleren terwijl hij in werkelijkheid geen kleren draagt. Niet de werkelijkheid zelf maar onze persoonlijke beleving daarvan staat centraal en vandaar uit handelen we ook. Het is een harde manier van doen geworden die inmiddels de haarvaten van onze samenleving heeft bereikt.

Bij Stichting kleren van de keizer leer je (opnieuw) hoe je waarnemingen kunt gebruiken om de wereld om je heen te begrijpen en hoe dat vorm krijgt bij organiseren. We verzorgen opleidingen, trainingen en coachingstrajecten die steeds op maat worden aangeboden passend bij de toestand waarin u of uw organisatie verkeert.

www.stichtingklerenvandekeizer.nl