Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Tarieven


Tarieven
Kosten en opbouw

De kosten zijn op basis van het uurtarief van de mediator. De uren die in rekening worden gebracht zijn opgebouwd uit de uren van de bijeenkomsten en de tijd die nodig is ter voorbereiding en verslaglegging. Bij bureau Zandbergen wordt bij familiemediation en scheidingsbemiddeling eerst een afspraak gemaakt voor een kennismaking met beide partijen tegelijk. Dit is een vrijblijvend gesprek van een half uur welke niet in rekening wordt gebracht.

Bij Arbeid- en organisatiemediation wordt met beide partijen eerst en afzonderlijke afspraak gemaakt. Het eerste half uur is bij beide partijen een kennismakingsgesprek. Dit is een vrijblijvend gesprek welke niet in rekening wordt gebracht.

Aantal bijeenkomsten scheidingsbemiddeling:
Het aantal bijeenkomsten is niet precies aan te geven en hangt af van de inhoudelijke complexiteit en ook van jullie. Over het algemeen kosten scheidingsbemiddelingen waar geen kinderen bij betrokken zijn tussen de 3 en 4 bijeenkomsten van elk twee uur. Zijn er wel kinderen bij betrokken, dan ligt dat gemiddelde op 3 à 5 bijeenkomsten. Inclusief alimentatieberekening, ouderschapsplan, convenant en indienen bij de Rechtbank is dit ca. 8 tot 14 uur. Bijkomende kosten zijn griffierecht en kosten uittreksels. De verdeling van de kosten worden tijdens de mediation besproken.

Aantal bijeenkomsten mediation:
Het aantal bijeenkomsten voor arbeid-en organisatiemediation, exitmediation, mediation bij ziekte en re-integratie, familiekwesties en burenruzies is niet precies aan te geven. Het aantal uren ligt aan de complexiteit van de casus. In een kennismakingsgesprek kan een eerste inschatting gemaakt worden over het aantal bijeenkomsten en de verdeling van de kosten.

Uurtarief:
Het uurtarief van de mediator € 157,03 per uur excl. 21% BTW (€ 190,- per uur incl. BTW). Bureau Zandbergen heeft een eigen kantoorruimte. Hiermee houden we de kosten zo laag mogelijk doordat geen reiskosten, kantoorkosten etc. in rekening worden gebracht.