Vaart z.z 127, 9401 GL Assen 06-26685100

Vertrouwenspersoon


vertrouwenspersoon
De vertrouwenspersoon is er in principe voor iedereen binnen een organisatie en kunnen helpen bij het oplossen van problemen en conflicten. De vertrouwenspersoon is aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met ongewenst gedrag, zoals bijvoorbeeld seksuele intimidatie, pesten, agressie, geweld of discriminatie. Verder kan je er terecht bij vermoeden van een misstand. Tevens is de vertrouwenspersoon aanspreekpunt voor medewerkers die in de arbeidsrelatie in een conflict zijn gekomen waarbij het niet lukt een oplossing te vinden. Uitgangspunt hierbij is dat problemen in principe via de leidinggevende, eventueel ondersteund door de HR adviseur, opgelost moeten worden.

Veel gedragingen of gedachten zijn vaak minder ‘gek’ dan men eerste instantie denkt. Veel gedachten, opvattingen of meningen zijn vaak gelijk aan die van anderen zonder dat we ons dat bewust zijn. Bij Bureau Zandbergen kun je bij je vertrouwenspersoon je verhaal kwijt, je hart luchten en gaan we samen ontdekken of je er iets aan wil doen en wat je er aan kunt of wilt doen. Het woord “vertrouwenspersoon” zegt het al: het gesprek is ten alle tijden vertrouwelijk!


Geen producten in je winkelmand.